Jurgen Lehl Keio Shinjuku

Click here for opening hours.
Keio Department Store 3F, 1-1-4, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
03-3345-0517