Jurgen Lehl Daimaru Kobe

10:00 - 20:00
Kobe Daimaru 4F, 40, Akashi-machi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
078-393-0258